آغاز انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت دستیاری تخصصی از فردافرصت انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت پنجاهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی از فردا آغاز می‌شود و در پایان هفته جاری به اتمام می‌رسد.

به گزارش ایسنا، فرصت انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت پنجاهمین دوره آزمون دستیاری تخصصی از فردا، دوشنبه ۳ مهر ماه آغاز می‌شود و تا روز جمعه ۷ مهر ماه ادامه دارد. بر این اساس، داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته محل بوده‌اند اما در مرحله نتایج نهایی مردود اعلام شده‌اند یا به هر دلیلی موفق به انجام انتخاب رشته محل نشده‌اند، می‌توانند در مرحله تکمیل ظرفیت نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

بنابر اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، براساس رای صادره در نود و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۹ آبان ۹۸، داوطلبان با توجه به نمره و حدنصاب مرحله اصلی هر رشته محل، مجاز به انتخاب آن رشته محل هستند. هر داوطلب در فرم انتخاب رشته‌محل خود قادر است تنها رشته محل‌هایی را مشاهده کند که نمره حد نصاب لازم را کسب کرده باشد. کسب حد نصاب لازم در هر رشته محل به منزله پذیرش نهایی نیست و پذیرش نهایی براساس قوانین و مقررات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته‌محل است.

داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌محل‌های مربوط به سهمیه مناطق محروم هستند در صورت علاقه‌مندی به انتخاب رشته محل‌های مذکور می‌بایست براساس جدول شماره ۱ دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌محل نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی در هر رشته، جهت سپردن تعهد به مناطق محروم استان‌های محل استقرار آن دانشگاه‌ها اقدام به انتخاب رشته‌محل کنند.

داوطلبانی که با استفاده از سهمیه استعداد درخشان و استریت معدل و … در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی شرکت کرده‌اند، چنانچه تا پایان شهریور ماه سال جاری فارغ‌التحصیل شده باشند، مجاز به انتخاب رشته محل هستند. در غیر اینصورت، شرکت این افراد در این مرحله تکمیل ظرفیت تخلف محسوب می‌شود و براساس قوانین با آنها برخورد خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی، روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در ۲۵ رشته تخصصی برگزار شد؛ بیش از ۱۳ هزار نفر، متقاضی شرکت در این دوره از آزمون دستیاری تخصصی بودند که از این تعداد، حدود  ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در جلسه آزمون حضور داشتند. نتایج نهایی پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در روز یکشنبه ۵ شهریور اعلام شد.

فرصت اولیه انتخاب رشته آزمون دستیاری از صبح یکشنبه، ۱۱ تیر ماه آغاز شد و تا ساعت ۲۴ شنبه، هفدهم تیر ماه ادامه داشت. پس از اتمام فرصت انتخاب رشته، فرصت مجدد و ویرایش انتخاب رشته‌محل پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه آغاز شد و تا ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۵ تیر ماه ادامه داشت.

فرصت انتخاب رشته پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی برای بار سوم هم تمدید شد. بر این اساس، داوطلبان  از ساعت ۸ صبح چهارشنبه، ۲۸ تیر تا ساعت ۲۴ روز پنج‌شنبه ۲۹ تیر ماه برای انتخاب رشته فرصت داشتند. 

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، یک هزار و ۳۰۰ دستیار در مرحله تکمیل ظرفیت پنجاهمین آزمون دستیاری پذیرش با رعایت عدالت آموزشی، اولویت مناطق محروم و با اجرای طرح بومی‌گزینی و حفظ نیروهای بومی پذیرش می‌شوند. 

انتهای پیاممنبع