استفاده از پساب برای صنایع یکی از برنامه‌های وزارت نیرو است

[ad_1]


تهران- ایرنا- مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضلاب مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با بیان اینکه جایگزینی پساب به جای استفاده از آب باکیفیت برای صنایع یکی از برنامه‌ها است، گفت: هرچه سهم صنعت از بازار پساب افزایش یابد به همان میزان از مصرف آب باکیفیت توسط این بخش کاسته خواهد شد.

[ad_2]

منبع