اقتدار هنر سفال ایران را در ازبکستان به نمایش گذاشتیم
تهران- ایرنا- معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: سفالگران ایرانی اقتدار هنری، ظرفیت ها و قابلیت های صنعت سفال ایران را در جشنواره صنایع دستی ازبکستان به نمایش گذاشتند.منبع