انتصاب‌های جدید در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
تهران- ایرنا- دو انتصاب جدید در شرکت ملی پالایش و پخش‌ فرآورده‌های نفتی کشور در سمت‌های مدیر هماهنگی افزایش ظرفیت پالایشگاه حمص و ذیحسابی شرکت ملی پالایش انجام شد.منبع