بازدهی مثبت بازار فرابورس ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۲

[ad_1]


شهریور امسال برای بازار‌های فرابورسی با افزایش دسته‌جمعی متغیر‌های معاملاتی همراه بود تا در پایان، پروند نیمه اول سال جاری با بازدهی مثبت و افزایش ارزش بازار بسته شود.

[ad_2]

منبع