ببینید | رهبر انقلاب: آمریکایی‌ها تصریح کردند می‌خواهند در ایران وضعیتی مانند سوریه و یمن ایجاد کنند؛ البته غلط کردند…

[ad_1]

رهبر انقلاب: آمریکایی‌ها تصریح کردند می‌خواهند در ایران وضعیتی مانند سوریه و یمن ایجاد کنند؛ البته غلط کردند نمی‌توانند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گفت: آمریکایی‌ها تصریح کردند می‌خواهند در ایران وضعیتی مانند سوریه و یمن ایجاد کنند؛ البته غلط کردند، نمی توانند، در این تردیدی نیست. لکن مشروط بر اینکه مراقب باشیم و حواس مان جمع باشد./دانشجو

[ad_2]

منبع