ببینید | رهبر انقلاب: ما در منطقه دخالتی نداریم؛ حضور داریم، حضور معنوی

[ad_1]

رهبر انقلاب فرمودند: خیلی از این کشورهای منطقه به‌طور رسمی پایگاه دارند ولی ما نداریم؛ اما حضور معنوی داریم. فریاد آنها از این بلند است. منبع: فارس

[ad_2]

منبع