تحلیل روند بازار سرمایه اول مهر

[ad_1]


تمامی شاخص‌های بازار سهام در معاملات روز شنبه، کاهشی بودند. همچنین در این روز ۱۳۰ میلیارد تومان پول از مالکیت کد‌های حقیقی بازار سهام کاسته شد.

[ad_2]

منبع