تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی سبب حذف رانت و رشد اقتصادی می‌شود
تهران- ایرنا- رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: چند نرخی بودن ارز در کشور و فاصله چشمگیر ارز نیما با نرخ ارز آزاد، سبب مشکلاتی بوده که تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی می‌تواند به حذف رانت و افزایش شفافیت در اقتصاد کمک کند.منبع