توانمندی روانی زنان و جامعه­ پیش­رو

[ad_1]


تهران- ایرنا- امروز زن مسلمان ایرانی در مواجهه با مسائل جدید، تفکر قالبی و سنتی نمی‌­تواند مفید باشد و مهارت مورد نیاز، توانایی حل مساله برای یافتن راه حل مناسب در جهت دستیابی به هدف است.

[ad_2]

منبع