ثبت زلزله کشکسرای در محل تلاقی ۳ گسل/ قدمگاه با زلزله‌ای به بزرگای ۴ لرزید

[ad_1]

هفته گذشته در محل تلاقی گسل شمال تبریز با گسل‌های تسوج و ماکو زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۴.۳ و ۳.۵ ریشتر در کشکسرای استان آذربایجان شرقی رخ داد ضمن آنکه در ارجمند استان تهران نیز زلزله ۲.۶ ریشتر رخ داد.

به گزارش ایسنا،  در هفته گذشته قدمگاه استان خراسان رضوی زلزله ای به بزرگای ۴ و دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد با زمینلرزه ای به بزرگای ۴.۲ و باشت این استان زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۹ لرزیدند.

کشکسرای استان آذربایجان شرقی با زمینلرزه ای به بزرگای ۴.۳ و ۳.۵ لرزید. به گفته دکتر علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، زلزله ۴.۲ کشکسرای، در غرب مرند و بر روی گسل شمال تبریز رخ داده است.

وی اظهار کرد: اهمیت این زمینلرزه قرارگیری رومرکز زلزله بر روی سگمنت انتهائی گسل شمال تبریز در مجاورت تلاقی این گسل با گسل فعال “تسوج” و سگمنت جنوب شرقی گسل “ماکو” است. این رخداد بطور مشخصی نمایان‌گر فعال بودن گسل شمال تبریز است. 

سرپل ذهاب استان کرمانشاه زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۲ را تجربه کردند ضمن آنکه در ارجمند استان تهران زلزله ۲.۶ رخ داد.

جزئیات زمینلرزه های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۵ شهریور

در یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۹، ناغان استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۷، رویان استان مازندران زلزله ۲.۷ و سلماس استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۸ ثبت رسید.

مهران استان ایلام با زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۰ کیلومتری مهران، ۵۸ کیلومتری صالح آباد و ۵۹ کیلومتری ارکواز این استان بوده است.

یکشنبه ۲۶ شهریور

در بشرویه استان خراسان جنوبی، شوسف استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۸، چلمردی استان مازندران زلزله ۲.۹، اردکان استان فارس زلزله ۲.۶، اسفراین استان خراسان شمالی زلزله ۲.۶و کیاسر استان مازندران زلزله ۲.۵ رخ داد.

در ماکو استان آذربایجان غربی زلزله ای به بزرگای۳.۳ در عمق ۵ کیلومتری به ثبت رسید و رومرکز آن در ۹ کیلومتری ماکو، ۱۳ کیلومتری بازرگان و ۲۶ کیلومتری شوت این استان گزارش شد.

دوشنبه ۲۷ شهریور

در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد و رومرکز این رخداد لرزه ای در ۹ کیلومتری سرپل ذهاب، ۳۰ کیلومتری قصر شیرین ۳۲ کیلومتری تازه آباد  بوده است.

در ماکو استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۷ و دیباج استان سمنان زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

قدمگاه استان خراسان رضوی زلزله ای به بزرگای ۴ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۹ کیلومتری قدمگاه، ۲۹ کیلومتری در رود و ۳۳ کیلومتری ملک آباد این استان بوده است.

سه شنبه ۲۸ شهریور

حاجی آباد استان هرمزگان زلزله ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۱ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه ای در ۲۴ کیلومتری حاجی آباد و ۵۱ کیلومتری فارغان استان هرمزگان و ۲۶ کیلومتری ارزوئیه استان  کرمان گزارش شد.

در بابامنیر استان فارس زلزله ۲.۸ و ارمارده استان کردستان زلزله ۲.۶ رخ داد.

باباحیدر استان چهارمحال و بختیاری زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این رخداد لرزه ای در ۲۱ کیلومتری باباحیدر، ۲۳ کیلومتری دشتک و ۲۳ کیلومتری فیل آباد این استان بوده است.

چهارشنبه ۲۹ شهریور

ارجمند استان تهران زلزله ۲.۶، ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.۸، دشتک استان چهارمحال و بختیاری زلزله ۲.۷، رویدر استان هرمزگان زلزله ۲.۷ و کامفیزوز استان فارس زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

پنج شنبه ۳۰ شهریور

در باشت استان کهگیلویه و بویراحمد زمینلرزه ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۱۰  و رومرکز این زلزله در ۳۰ کیلومتری باشت، ۳۰ کیلومتری چرام و ۳۲ کیلومتری دوگنبدان این استان بوده است.

دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد با زمینلرزه ای به بزرگای ۴.۲ در عمق ۱۶ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه ای در  ۱۵ کیلومتری دوگنبدان، ۳۱ کیلومتری چرام و ۳۹ کیلومتری دهدشت بوده است.

چرام استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۲ کیلومتری لرزید و کانون آن در  ۲۰ کیلومتری چرام، ۲۹ کیلومتری گراب سفلی و ۳۷ کیلومتری مارگون این استان گزارش شد.

در رازقان استان مرکزی زلزله ۲.۵ رخ داد.

کشکسرای استان آذربایجان شرقی با زمینلرزه ای به بزرگای ۴.۳ در عمق ۵ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه ای در  ۱۱ کیلومتری کشکسرای، ۱۵ کیلومتری تسوج و ۱۹ کیلومتری یامچی این استان گزارش شد. زلزله ۳.۵ در عمق ۹ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه است.

شهداد استان کرمان زلزله ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۲۸ کیلومتری شهداد، ۴۴ کیلومتری سیرچ و ۴۷ کیلومتری اندوهجرد این استان گزارش شد.

جمعه ۳۱ شهریور

در بالاده استان فارس زلزله ۲.۵، قلعه تل استان خوزستان زلزله ۲.۹ و گرمساز استان سمنان زلزله ۲.۵ رخ داد.

کیانشهر استان کرمان با زلزله ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۱ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه ای در ۱۵  کیلومتری کیانشهر، ۲۸ کیلومتری کوهبنان و ۳۶ کیلومتری یزدانشهر این استان بوده است.

بندر دیر استان بوشهر با زلزله ای به بزرگای ۳.۱ لرزید و عمق آن در ۱۷ کیلومتری و کانون این رخداد لرزه ای در ۵ کیلومتری بندر دیر، ۱۴ کیلومتری بنک و ۱۵ کیلومتری بندر کنگان این استان گزارش شد.

انتهای  پیام

[ad_2]

منبع