جزییات تازه از خبر خنثی سازی ۳۰ انفجار همزمان در تهران

[ad_1]


دستگیر شدگان از گروه‌های داعشی ـ صهیونیستی بودند که با هدایت مالی و نظامی رژیم صهیونیستی نقشه داشتند باناامن سازی مناطق حساس پایتخت، فضا را برای گسترش اغتشاشات محیاکنند.

[ad_2]

منبع