درخواست وزارت صمت در خصوص حذف عوارض صادراتی زعفران

[ad_1]

عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، خواستار حذف زعفران از تصویب‌نامه خرداد ماه هیئت وزیران در رابطه با موضوع پرداخت نیم درصد عوارض صادراتی شد.

علی آبادی در این نامه با اشاره به درج محصول زعفران در ردیف (۳۰) جدول درج شده در تصویب‌نامه خرداد ماه هیئت وزیران مبنی بر موضوع پرداخت نیم درصد عوارض صادراتی موضوع مفاد بند (ه) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، گفته که با توجه به‌ ضرورت حفظ بازارهای صادراتی محصول زعفران و رقابت‌پذیری محصول یاد شده در بازارهای هدف و همچنین بررسی کارشناسی بخش خصوصی و تشکل‌های صادراتی ذیربط و ارائه پیشنهاد حذف محصول زعفران از این جدول، مراتب در شصت و یکمین نشست کارگروه توسعه صادرات در تیر ماه مطرح و پیشنهاد یاد شده به تأیید اعضای کارگروه به‌ عنوان نمایندگان اعضای شورای عالی توسعه صادراتی غیرنفتی کشور رسید.

بر این اساس وزیر صمت با توجه موارد یاد شده پیش‌نویس تصویب‌نامه پیوست را جهت طرح در هیئت وزیران به معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرده است.

گفتنی است؛ پیش‌تر هم در پی انتشار دستورالعمل قانون بودجه ۱۴۰۲ در ارتباط با عوارض صادراتی نیم درصدی مواد خام و نیمه خام، برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های این حوزه درخواست بازنگری در میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح کرده بودند. اما در نهایت دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه‌خام با اعتبار پایان سال را جهت اجرا به گمرک ابلاغ کرد.

۲۱۷

[ad_2]

منبع