در آن روزگار، «عشق» تنها سروده مردم بود
نوشهر – ایرنا – هفته دفاع مقدس یادآور خاطرات عشق بازی ملت ایران است، عشقی که پایانش نیست و راهش بی انتهاست، دلدادگانی که با مقاومت و نثار جانشان زیباترین تابلوی عشق و ایثار و فداکاری را در تاریخ پر فراز و نشیب این مرز و بوم ترسیم کردند.منبع