رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی؛ سلطه تیلور و صعود یزدانی
تهران- ایرنا- با پایان پیکارهای جهانی کشتی آزاد، رنکینگ جدید مدعیان اوزان مختلف از سوی اتحادیه جهانی این رشته اعلام شد.منبع