زیر و بم احداث ساختمان در مازندران؛ چه کسی پاسخگوی ایمنی بناهاست؟

[ad_1]


ساری – ایرنا – هرچند ساختمان‌های جدید مازندران در مقایسه با ساختمان‌های قدیمی از ایمنی بیشتری برخوردار هستند با این حال اجرای واحدهای مسکونی توسط مهندسان و متخصصان امر می‌تواند چشم‌انداز مثبت‌تری از ایمنی بنا در مقابله با حوادثی مانند آتش سوزی به همراه داشته باشد

[ad_2]

منبع