شیوه‌نامه «حمایت معاونت علمی از کارآفرینان فناور در حوزه‌های فناوری راهبردی» تدوین شد

[ad_1]

شیوه‌نامه برنامه «نوآفرین» بستر حمایتی معاونت علمی از کارآفرینان فناور در حوزه های فناوری راهبردی به همت مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان تدوین شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به دنبال آن است تا تحت  برنامه نـوآفــرین، ضمن شناسـایی فنـاوران و محققـان کـارآفـریـن، حمایـت از آن ها را بـه صـورت عـدالت محــور و بـر اســاس جذابیت اعتبارسنجی ایـده های ارائــه شده اعطا کند و بیش از پیش به تحــقق اقتصـاد دانش‌بنیان در کشور کمک نماید.

این طرح به دنبال تجربه موفق مرکز راهبردی فناوری های همگرا در برگزاری برنامه نوپاهای فناوری های همگرا ارائه شده است. این برنامه با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی در طول پنج سال به حمایت از فناوران کشور پرداخت و منجر به تشکیل بیش از ٧٥ هسته فناور در حوزه فناوری های پیشرفته شد. تاکنون ٢٠ شرکت فناورانه از میان خروجی های برنامه تشکیل شده و محصولات خود را به فروش رسانده اند. این آمار نشان می دهد که مدل برنامه نوپاهای فناوری های همگرا در تقویت کارآفرینی و شکل گیری استارت آپ های فناورانه موفق بوده است و می توان با اجرای این برنامه در سطحی بالاتر و گستردگی بیشتر، امکان توسعه کارآفرینی و تجاری سازی محصولات دانش بنیان را در کشور فراهم کرد. اطلاعات تکمیلی نوپاهای فناوری های همگرا در تارنمای https://nopastartups.ir/ قابل مشاهده است.

ماموریت و هدف این برنامه، برگزاری فراخوان های عمومی در سطح ملی، تعامل با ستادهای توسعه فناوری به منظـور شناسـایی و انتخـاب فنــاوران دارای ایده های کاربردی،حمایت مادی و معنوی از کارآفرینان به کمک ستادهای توسعه فناوری و دبیرخانه و به همرسانی کارآفرینان و شتابدهنده ها یا شرکت های فناور است.

حمایـت های برنـامـه نـوآفریـن بـه طرح هـایی تعلق می گیـرد کـه در بازه میان ایده کاربردی (سطح آمادگی فناوری ٢) و محصول اولیه یا MVP (سطح آمادگی فناوری ٥ تا ٦) قرار دارند.

براساس ساختار بودجه ریزی تدوین شده، هزینه های برگزاری فراخوان، برگزاری جلسات ارزیابی اولیه و نهایی و گزارش ارزیابی مختصر، حمایت از شتابدهنده ها در برگزاری دوره اعتبارسنجی و شراکت با تیم های فناور و سایر هزینه های دبیرخانه در امر نظارت و هماهنگی با سازمان های ذی نفع (صندوق و ستادها و شتابدهنده ها) برعهده مرکز  مرکز توسعه فناوری های راهبردی معـاونت علمـی، فنــاوری و اقتصــاد دانـش بنیـــان، هزینه های حمایت مالی از تیم های فناور (پرداخت حمایت در تعامل با صندوق و به صورت پشتیبان یا مکمل خواهد بود)، نظارت بر هزینه کرد حمایت های اعطایی، تهیه گزارش تفصیلی ارزیابی (اختیاری)، ارائه خدمات منتورینگ، راهبری و مشاوره توسط شتابدهنده ها به تیم های فناور (اختیاری) بر عهده ستادهای فناوری و هزینه های حمایت مالی از تیم های فناور (تا سقف ٥ میلیارد ریال) هـزینه هـای کارگـزاری صندوق در حیـطه ارزیـابی تفصیلی صندوق، ارائـه گـزارش، دفــاع در کمیتـه گـرنت، اتصـال میــان تیـم فنـاور و شرکـت دانش بنیـان و نظارت بــر حمایت اعطایی برعهده صندوق نوآوری و شکوفایی است. 

انتهای پیام

[ad_2]

منبع