عملیات اجرایی ساخت مجتمع مسکونی استادسرای دانشگاه شریف آغاز شد
تهران – ایرنا – عملیات اجرایی ساخت پروژه مجتمع مسکونی استادسرای دانشگاه صنعتی شریف با حضور معاون علمی ریاست جمهوری، معاون وزیر علوم و شهردار تهران آغاز شد.منبع