فروش شرکت آب و برق کیش با ورود دستگاه قضایی متوقف شد

[ad_1]


کیش – ایرنا – فروش شرکت آب و برق کیش با شکایت سازمان منطقه آزاد در این جزیره و ورود دستگاه قضایی متوقف شد.

[ad_2]

منبع