لزوم معرفی بازارگردان برای ناشران ثبت شده و پذیرش نشده

[ad_1]


طبق اطلاعیه فرابورس، ناشران ثبت شده و پذیرش نشده در بورس که حداقل یکی از شرایط ذیل را داشته باشند، ملزم به معرفی بازارگردان هستند.

[ad_2]

منبع