لقب اتحادیه جهانی کشتی به شیر بختیاری + فیلم
تهران- ایرنا- اتحادیه جهانی با تمجید از قهرمان سنگین وزن ایرانی وی را با یک لقب خاص خطاب قرار دارد.منبع