مستند "تاج و باج" روایت تاراج آثار تاریخی ایران توسط آمریکایی‌ها

[ad_1]


سوغاتی رئیسی از آمریکا چیست و چگونگی دزدیده شدن آن را در دوره رضاخان در این مستند مشاهده می‌کنید.

[ad_2]

منبع