معامله ۳۴ هزار قرارداد آتی در بورس کالا
۳۴ هزار و ۹۵۰ قرارداد آتی به ارزش ۳۲۹ میلیارد تومان در هفته پایانی شهریور در بورس کالا منعقد شد که در مقایسه با دو هفته قبل از آن افزایش ۳۲.۵ درصدی در حجم و ۱۹ درصدی در ارزش معاملات داشت.منبع