معاون رییس جمهور:دیپلماسی فعال دولت مسیر صادرات کشور را هموارتر کرد

[ad_1]


کرمان – ایرنا – معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: با دیپلماسی فعالی که دولت سیزدهم در پیش گرفته و ارتباطی که با همسایگان و کشورهای قدرتمند اقتصادی مثل چین، روسیه و هند و غیره داریم مسیر صادرات کشور نسبت به گذشته هموارتر شده و می توانیم در این راه گام های بلندی برداریم.

[ad_2]

منبع