پاهایی که دنبال بازماندگان از تحصیل هستند

[ad_1]


ساوه – ایرنا – مدیرعامل مجمع خیران حامی بازماندگان از تحصیل ساوه گفت: جمعی از فرهنگیان و خیران این شهرستان برای دومین سال متوالی کفش همت به پا کرده و دنبال شناسایی محروم شدگان از تحصیل هستند تا بوی کتاب و مدرسه در تمام خانه ها استشمام شود.

[ad_2]

منبع