پاییز پربارش در انتظار هیرمند و هامون در افغانستانرئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: با ادامه رشد ناهنجاری ال نینو و تغییرات در سایر شاخصهای دورپیوندی، آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی فصلی هواشناسی نشان می‌دهد که طی پاییز امسال بارش تجمعی در حوضه‌های آبریز هیرمند و هامون در افغانستان با احتمال زیاد در حد نرمال تا بیش از نرمال خواهد بود.

به گزارش ایسنا احد وظیفه افزود: بر اساس مدل‌های پیش‌بینی فصلی هواشناسی با احتمال ۴۰ تا ۶۰ درصد تقریبا کل مساحت افغانستان در ماه‌های نوامبر، دسامبر و ژانویه را بارش‌های نرمال تا فرا نرمال خواهد داشت و در ماه نوامبر با احتمال ۵۰ تا ۷۰ درصد  در حد نرمال تا بیش از نرمال برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: به‌طور کلی برآیند خروجی مدل‌های پیش‌بینی فصلی نشان می‌دهد که حوضه‌های آبریز رودخانه هیرمند و تالاب هامون در چند ماهه نخست سال آبی جدید، با احتمال ۴۰ تا ۷۰ درصد بارش تجمعی در حد نرمال تا بیشتر از نرمال خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، وظیفه در پایان گفت: با عدم ورود آب از افغانستان و رخداد خشکسالی طولانی مدت بسیار شدید و استثنایی در حوضه هامون، بستر دریاچه کاملا خشک شده و در حال حاضر کانون خیزش گردوخاک شرق کشور است.

بیشتر بخوانید:

تقویت بارش‌های پاییزه و تا حدی نیمه اول زمستان در ایران با رخداد ال‌نینو

انتهای پیاممنبع