گازِ نیروگاه شهید منتظری را تامین کنید تا مازوت مصرف نکنیم
اصفهان- ایرنا- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: وزارت نیرو، نیروگاه “شهید منتظری” را استانداردسازی و شرکت گاز نیز سوختِ آن را تامین کند تا تجربه دوباره مصرف مازوت را در استان نداشته باشیم.منبع