۵۳ ایده نخبگانی برای تحقق عدالت اقتصادی بررسی شد

[ad_1]


تهران- ایرنا- ۵۳ ایده نخبگانی جهت تحقق عدالت اقتصادی در مرحله دوم رویداد اجرای عدالت توسط اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و متخصصان مورد بررسی قرار گرفت.

[ad_2]

منبع